Zofijówka

Zofijówka

Zofijówka gmina Domaszowice,  powiat namysłowski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 214,6605 ha

Ilość działek: 228

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Namysłowskiego nr G.661.1.2.2018 z dnia 06.03.2018 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Zofijówka, gmina Domaszowice.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25.05.2020 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2018 r.:

 • Analiza materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunek gruntów
 • Zebranie życzeń
 • Opracowanie projektu wstępnego scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019 r.:

 • Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scalenia
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020 r.:

 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia
Załączniki