Wysoka

Wysoka

Kancelaria terenowa znajduje się na I piętrze budynku OSP w Wysokiej.

Liczba działek: 4471

Liczba uczestników scalenia: 1065

Powierzchnia obszaru opracowania: 1442,6547 ha

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.661.2.6.2017 z dnia 21.04.2017r. na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Wysoka gmina Jordanów, których łączny obszar posiadanych gruntów wynosi 1442,6547 ha.

Najbliższe planowane czynności wykonywane w ramach postępowania scaleniowego to:

  • wybór Rady Uczestników Scalenia
  • ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej,
  • pomiar elementów niezmiennych projektu
  • szacunek gruntów - etap ustalenia zasad szacunku gruntów wraz ze stworzeniem mapy
  • zebranie części tzw. życzeń do projektu scalenia gruntów

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2020 r.