Krzeczów

Krzeczów

Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1150.8479 ha

Liczba działek:  8413

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Myślenickiego z dnia 29.10.2018r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Krzeczów gmina Lubień.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.10.2022 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019r.:

 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Wybór Rady Uczestników Scalenia
 • Ustalenie zasad szacunku gruntów
 • Opracowanie rejestru gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020r.:

 • Zebranie życzeń
 • Opracowanie projektu wstępnego scalenia
 • Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2021r.:

 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia i wprowadzenie zmian
 • Stabilizacja projektu scalenia
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2022r.:

 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia