Przeginia

Przeginia

Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia, powiat krakowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1181,6220 ha

Liczba działek: 2419

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Krakowskiego nr GN.IV.6821.5.7.2019.AM z dnia 24.09.2019r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 30.06.2022r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020 roku:

 • Wybór Rady Uczestników scalenia
 • Ustalenie granicy zewnętrznej obszaru scalenia
 • Pomiar elementów niezmiennikowych
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Ustalenie zasad szacunku gruntów
 • Opracowanie rejestru gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku
 • Zebranie życzeń
 • Opracowanie projektu wstępnego scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2021 roku:

 • Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia i wprowadzenie zmian
 • Stabilizacja projektu scalenia
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2022 roku:

 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia