Pracownicy

Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Robert Łoś
tel: 12 619 88 10 wew. 230
e-mail: sekretariat@kbgitr.com.pl

Ewa Guzik
Główny księgowy

tel: 12 619 88 10 wew. 291
e-mail: ewa.guzik@kbgitr.com.pl

Agnieszka Misiura
Kierownik Działu Organizacyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 211
e-mail: agnieszka.misiura@kbgitr.com.pl

Anna Wściubiak
Radca prawny

tel: 12 619 88 10 wew. 222
e-mail: anna.wciubiak@kbgitr.com.pl

Agnieszka Żuławińska
Specjalista ds. kadr

tel: 12 619 88 10 wew. 231
e-mail: agnieszka.zulawinska@kbgitr.com.pl

Joanna Rutkowska
Kierownik Zespołu ds. nieruchomości:

Tel.: 12 619 88 10 wew. 120
e-mail: joanna.rutkowska@kbgitr.com.pl

Anna Radoszek
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dane.osobowe@kbgitr.com.pl

Wojciech Gawlik
Informatyk

Tel.: 12 619 88 10 wew. 221
e-mail: wojciech.gawlik@kbgitr.com.pl

 

Jarosław Taszakowski
Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Tel.: 12 619 88 10 wew. 230
e-mail: jaroslaw.taszakowski@kbgitr.com.pl

 

Leszek Ciszewski
Główny specjalista ds. organizacji robót

Tel.: 12 619 88 10 wew. 152
leszek.ciszewski@kbgitr.com.pl

Mirosława Głuch
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 151
miroslawa.gluch@kbgitr.com.pl

Joanna Kotulska
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 105
joanna.kotulska@kbgitr.com.pl

Agnieszka Nowak
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 132
agnieszka.nowak@kbgitr.com.pl

Kinga Śleziak
p. o. Kierownika Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 122
kinga.sleziak@kbgitr.com.pl

Barbara Nawrot
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 163
barbara.nawrot@kbgitr.com.pl

Krzysztof Kubicki
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 123
krzysztof.kubicki@kbgitr.com.pl

Grzegorz Pielak
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 797 528 213
grzegorz.pielak@kbgitr.com.pl

Tomasz Kamiński
Kierownik Zespołu Geodezyjnego

tel: 12 619 88 10 wew. 161
tomasz.kaminski@kbgitr.com.pl