Strzelce Wielkie

Kancelaria terenowa znajduje się w 32-822 Strzelce Wielkie 220 (dawna organistówka).

Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1708.1876 ha

Ilość działek:  2700

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Brzeskiego nr GK-II.661.2.2014.EW z dnia 04.02.2019 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 30.06.2023 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019 r.:

 • Analiza materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
 • Pomiar elementów niezmiennikowych projektu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020 r.:

 • Szacunek gruntów
 • Opracowanie rejestru gruntów przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Opracowanie projektu wstępnego scalenia
 • Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2021r.:

 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scalenia
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2022 r.:

 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia