Łętownia

Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1063 ha
Ilość działek: 8282
Liczba uczestników scalenia: 1446
Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Łętownia gmina Jordanów.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2019 r.

W roku 2017 zrealizowano następujące etapy:

 • Wybór Rady Uczestników Scalenia
 • Ustalenie zasad szacunku gruntów
 • Opracowanie rejestru szacunku gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku
 • Zebranie życzeń

W roku 2018 zrealizowano następujące etapy:

 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
 • Opracowanie projektu wstępnego scalenia
 • Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019r:

 • Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia i wprowadzenie zmian
 • Stabilizacja projektu scalenia
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia