O biurze

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych posiada ponad 50-letnią historię, funkcjonując od samego początku tworzenia administracji państwowej w strukturach wojewódzkich. Od 1 stycznia 1992 r. zostaje przekształcone w zakład budżetowy. W tym okresie nadzór na działalnością Zakładu sprawuje w imieniu Wojewody Krakowskiego - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego. Od dnia 1.01.1999 r. Biuro zostaje włączone do struktur organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. forma organizacyjna Biura zostaje zmieniona z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową.

Biuro zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników — zarówno młodych, jak i posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Znaczna część kadry pracowniczej posiada uprawnienia zawodowe pozwalające na realizację szerokiego zakresu prac geodezyjnych oraz projektowych.

W prowadzonych pracach, Biuro wykorzystuje nowoczesny sprzęt  geodezyjny oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.