Marcinkowice

Marcinkowice, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 428,1186 ha

Ilość działek: 1 087

Liczba uczestników scalenia: 244

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.2.2018
z dnia 15.10.2018r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Marcinkowice gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2021r.

 Najbliższe planowane czynności wykonywane w ramach postępowania scaleniowego to:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia

W roku 2019 planowane czynności do wykonania:

  • Ustalenie zasad szacunku gruntów
  • Wyłożenie szacunku

W roku 2020 i 2021 planowane czynności do wykonania:

  • Zebranie życzeń do projektu scalenia
  • Projekt wstępny scalenia
  • Projekt szczegółowy scalenia
  • Wyznaczenie i okazanie projektu wraz ze stabilizacją punktów granicznych