Deklaracja dostępności | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Deklaracja dostępności

Grafika zajawki
Body
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://kbgitr.com.pl
 

Dane teleadresowe jednostki:

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

tel:  12 619 88 10

email sekretariat: sekretariat(at)kbgitr.com.pl
strona internetowa: www.kbgitr.com.pl
skrytka epuap: /kbgitr/skrytka
adres e-Doręczeń: AE:PL-21310-12597-RTWVJ-23

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Na stronie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie znajdują się dokumenty, które mogą nie być w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-23

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika KBGiTR w Krakowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karol Stanisz
e-mail: karol.stanisz@kbgitr.com.pl 
Telefon: 12 61 98 810 wew.220

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów w Krakowie prowadzi wejście od ul. Gazowej, numer budynku 15
Wyznaczone miejsca postojowe dla osób Niepełnosprawnych w odległości 80m od wejścia do Biura.
Domofon z klawiaturą Braille'a, dedykowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe na klatkę schodową znajdują się po prawej stronie podwórka
Dostęp alternatywny - wezwanie „Asystenta”, którego zadaniem jest zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami
Przestrzeń komunikacyjna – korytarze – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Pomieszczenie socjalne – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
(Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wysokim parterze)
W budynku znajduje się winda
W budynku nie ma pętli indukcyjnej
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

logo tekstu łatwego do czytania czyli Easy-To-Read     Informacja o działalności KBGiTR (.pdf, 155 KB) - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)