Wygiełdów oraz część obrębu Jastrzygowice | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wygiełdów oraz część obrębu Jastrzygowice

Grafika zajawki
Body

Wygiełdów, gmina Praszka oraz część obrębu Jastrzygowice, gmina Gorzów Śląski  powiat oleski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 291.2731ha, w tym 285,4227 ha (Wygiełdów) oraz 5,8504 ha (Jastrzygowice)

Ilość działek: 1551 (Wygiełdów) 95 (Jastrzygowice)

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Oleskiego nr GKM-I.042.1.5.2016 z dnia 19 maja 2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Wygiełdów, gmina Praszka oraz część obrębu Jastrzygowice, gmina Gorzów Śląski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Oleskiego z dnia 18 marca 2019 roku, znak: GKM-I.042.1.31.2016 zatwierdzającą projekt scalenia gruntów w miejscowościach: Wygiełdów, gmina Praszka i Jastrzygowice, gmina Gorzów Śląski.