Pogwizdów | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Pogwizdów

Grafika zajawki
Body

Pogwizdów, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 485,4794 ha

Liczba działek: 961

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.1.4.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Pogwizdów, gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 30 czerwca 2022 r.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie granicy zewnętrznej obszaru scalenia, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Miechowskiego z dnia 05.10.2022 roku, znak: GG.611.16.2019 o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Pogwizdów, gmina Charsznica.