Rzymkowice | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Rzymkowice

Grafika zajawki
Body

Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 751,6048 ha

Ilość działek: 1 617

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/1.1/2012 z dnia 5 stycznia 2012r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Rzymkowice gmina Korfantów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25 października 2021 r.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

 

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Nyskiego Nr GK.042.2.2021 z dnia 28.04.2021r. zatwierdzającą projekt scalania gruntów wsi Rzymkowice, gmina Korfantów oraz Decyzją Wojewody Opolskiego nr WIGIK.7213.2.2021.AB z dnia 30.07.2021r.