Krzeczów

Grafika zajawki
Body

Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1150.8479 ha

Liczba działek: 8 413

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Myślenickiego z dnia 29 października 2018r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Krzeczów gmina Lubień.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25 października 2022 r.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów
 • Rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji:

 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie projektu
 • i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Kancelaria terenowa: Remiza OSP Krzeczów - Krzeczów 262, 32-433 Lubień