Krzeczów | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Krzeczów

Grafika zajawki
Body

Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1150.8479 ha

Liczba działek: 8 413

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Myślenickiego z dnia 29 października 2018r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Krzeczów gmina Lubień.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie granicy zewnętrznej obszaru scalenia
 • Pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Scalenie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Myślenickiego z dnia 17.08.2023 r., znak: GK.6622.8.2018/2023 zatwierdzającą projekt scalenia gruntów w obrębie ewidencyjnym Krzeczów, gmina Lubień, utrzymaną w mocy Decyzją ostateczną Wojewody Małopolskiego z dnia 18.10.2023 r., znak: IG-II.7227.14.2023.KB.