Deklaracja dostępności

Grafika zajawki
Body
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://kbgitr.com.pl
 

Dane teleadresowe jednostki:

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

tel:  12 619 88 10
fax: 12 619 88 11

email sekretariat: sekretariat(at)kbgitr.com.pl
strona internetowa: www.kbgitr.com.pl
skrytka epuap: /kbgitr/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Na stronie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie znajdują się dokumenty, które mogą nie być w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika KBGiTR w Krakowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karol Stanisz
e-mail: karol.stanisz@kbgitr.com.pl 
Telefon: 12 61 98 810 wew.221

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów w Krakowie prowadzi wejście od ul. Gazowej, numer budynku 15
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób Niepełnosprawnych
Drzwi wejściowe na klatkę schodową znajdują się po prawej stronie podwórka
Dostęp alternatywny - wezwanie „Asystenta”, którego zadaniem jest zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami
Przestrzeń komunikacyjna – korytarze – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Pomieszczenia socjalne – dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
W budynku znajduje się winda
W budynku nie ma pętli indukcyjnej
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

logo tekstu łatwego do czytania czyli Easy-To-Read     Informacja o działalności KBGiTR (.pdf, 155 KB) - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)