KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Opracowanie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice gm. Charsznica

Dnia 17 września 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Charsznicy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia problematyki scaleń gruntów, oraz wypracowania koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice, w szczególności dotyczącej sieci dróg transportu rolniczego, rowów melioracyjnych i odwadniających drogi, działań z zakresu odnowy wsi i kształtowania krajobrazu rolniczego.

Czytaj więcej...

Opracowanie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Popędzyna gm. Szczurowa

Dnia 22 lipca 2015 roku, u Sołtysa wsi Popędzyna odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia problematyki scaleń gruntów, oraz wypracowania koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Popędzyna, w szczególności dotyczącej sieci dróg transportu rolniczego, rowów melioracyjnych i odwadniających drogi, działań z zakresu odnowy wsi i kształtowania krajobrazu rolniczego.

Czytaj więcej...

„Sprzedaż samochodu marki Peugeot Partner nr rej KR381KY – III postępowanie”

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż samochodu marki Peugeot Partner o nr rej. KR381KY uszkodzonego w wypadku drogowym.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży w III postępowaniu  wynosi  2 450,00 zł brutto.

Więcej informacji pod linkiem: LINK

 

Wyniki:

W dniu 12 maja 2015 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (jedynej złożonej w postępowaniu) z zaproponowaną ceną  zakupu 2 450,00 zł.