KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie 4

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniach: 02.04.2020r. oraz 07-08.04.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w Tylmanowej, Krościenku nad Dunajcem oraz Sułkowicach (woj. małopolskie), mających na celu ustalenie przebiegu granic między działkami stanowiącymi drogę wojewódzką nr 969 oraz 773, a działkami do nich przyległymi nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Ogłoszenie 3

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych odwołuje wszystkich czynności (tj. okazanie w terenie zmian komisyjnych w dn. 30.03-01.04.2020r.) związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń do projektu scalenia w ramach postępowania scaleniowego prowadzonego w miejscowości Wysoka, wszczętego postanowieniem WG.661.2.6.2017 z dn. 27.03.2017r. przez Starostę Suskiego.

W trosce o dobro i zdrowie zarówno pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, jak i uczestników scalenia prowadzonego w miejscowości Wysoka, czynności związane z okazaniem zmian komisyjnych w terenie, zostają wstrzymane do odwołania. O nowych terminach uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni zgodnie z art. 31 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 908).

Dyrektor KBGiTR w Krakowie
Robert Łoś

Ogłoszenie 2

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniu: 27.03.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w Bielczy mającym na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz okazanie projektu scaleniowego nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Ogłoszenie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniach: 30.03.2020r. do 03.04.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w Rzepienniku Suchym mającym na celu ustalenie przebiegu granic między działkami stanowiącymi drogę wojewódzką nr 980, a działkami do nich przyległymi nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Komunikat 2

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że wszystkie kancelarie terenowe Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie nie przyjmują Stron.

Prosimy, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną – dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Odsłon artykułów:
203125