KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie 2

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniu: 27.03.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w Bielczy mającym na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz okazanie projektu scaleniowego nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Ogłoszenie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniach: 30.03.2020r. do 03.04.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w Rzepienniku Suchym mającym na celu ustalenie przebiegu granic między działkami stanowiącymi drogę wojewódzką nr 980, a działkami do nich przyległymi nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Komunikat 2

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że wszystkie kancelarie terenowe Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie nie przyjmują Stron.

Prosimy, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną – dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy ograniczenie wstępu oraz poruszania się gości w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie do niezbędnego minimum.

Prosimy, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną – dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

„Małopolska. Na dłużej”

Co by było, gdybyś przeniósł się do krainy pozytywnej energii?
Co by było, gdybyś wyruszył w podróż do niezwykłych miejsc i przeżył wspaniałą przygodę, spotkał ciekawych ludzi?
Co by było, gdybyś mógł znaleźć miejsce, gdzie poczujesz się wolny, szczęśliwy i bezpieczny?
Co by było, gdybyś mógł nazwać to miejsce … domem?

Odsłon artykułów:
183603