KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zostaw 1% w Małopolsce

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.

Poprzez odpis 1% wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, prężnie działających w Małopolsce. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których podejmują działalność - od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Małopolsce. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując im 1%.

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Czytaj więcej...

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi XL Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zdobyło pierwsze miejsce za opracowanie Założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa powiat brzeski. Wręczenie dyplomów miało miejsce 15 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi w Warszawie.

 

Czytaj więcej...

Narada Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - w dniach 12-14 października 2016 roku zorganizowało w Gdańsku Naradę roboczą pn. „Postęp prac urządzeniowo-rolnych – scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z udziałem dyrektorów wszystkich biur geodezji i terenów rolnych z kraju, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie - pracowników merytorycznie związanych z pracami urządzeniowo-rolnymi jak również sprawami ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz przedstawicieli regionalnych władz i lokalnych samorządów.

 

Czytaj więcej...