KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi XL Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zdobyło pierwsze miejsce za opracowanie Założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa powiat brzeski. Wręczenie dyplomów miało miejsce 15 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi w Warszawie.

 

Czytaj więcej...

Narada Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - w dniach 12-14 października 2016 roku zorganizowało w Gdańsku Naradę roboczą pn. „Postęp prac urządzeniowo-rolnych – scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z udziałem dyrektorów wszystkich biur geodezji i terenów rolnych z kraju, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie - pracowników merytorycznie związanych z pracami urządzeniowo-rolnymi jak również sprawami ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz przedstawicieli regionalnych władz i lokalnych samorządów.

 

Czytaj więcej...