KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Proszowicach 08.10.2012

W dniu 08.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Proszowickiego Panem Zbigniewem Wójcikiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie powiatu proszowickiego.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Koszycach 08.10.2012

W dniu 08.10.2012 r. godz. 12.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybakiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Koszyce.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Krzeczowie 20.09.2012

W dniu 20.09.2012 r. w miejscowości Krzeczów gm. Lubień odbyło się spotkanie w sprawie promocji scaleń. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal, Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna, Wójt Gminy Lubień Pan Kazimierz Szczepaniec, pracownicy Urzędu Gminy Pan Piotr Jaworski oraz Krzysztof Marszałek, Sołtys wsi Krzeczów Pani Czesława Karpierz oraz mieszkańcy wsi Krzeczów.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Jordanowie 10.08.2012

W dniu 10.08.2012 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Jordanów w temacie postępu prac scaleniowych na obiekcie Łętownia II oraz przyszłościowego scalenia gruntów na obiekcie Łętownia III. Przy udziale Wójta gminy Jordanów, Radnych Gminy, Naczelnika Wydziału Geodezji w Suchej Beskidzkiej oraz przedstawicieli KBGiTR omówiono stan zaawansowania scalenia gruntów obiektu Łętownia II . Wyjaśniona została sprawa terminowości wykonania prac scaleniowych , stabilizacji punktów granicznych nowych działek i przejęcia ich w posiadanie przez nowych właścicieli.

Czytaj więcej...