KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Łętowni 30.10.2012

W dniu 30.10.2012 r. w Łętowni miało miejsce spotkanie władz gminy, pracowników KBGiTR w Krakowie ze studentami i profesorami – uczestnikami międzynarodowych warsztatów pn. Vital Landscapes, organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na spotkanie przybyli studenci wraz z profesorami z Uniwersytetów w Wiedniu, Budapeszcie, Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Myślenicach 17.10.2012

W dniu 17.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Myślenickiego Panem Józefem Tomalem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Oprócz Starosty, w spotkaniu uczestniczył także Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Kluczach 10.10.2012

W dniu 10.10.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Z-cą Wójta Gminy Klucze Panią Iloną Szczęch. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Klucze.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Proszowicach 08.10.2012

W dniu 08.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Proszowickiego Panem Zbigniewem Wójcikiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie powiatu proszowickiego.

Czytaj więcej...