KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Koszycach 07.11.2012

W dniu 07.11.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Koszyce. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie gminy, przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej oraz wynikających korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia w ramach PROW w latach 2014-2020. Przy udziale Wójta gminy Koszyce Pana Stanisława Rybaka, Radnych Gminy, Sołtysów, mieszkańców wsi (ok. 30 osób), pracownicy KBGiTR przedstawili prezentację omawiającą tematykę scalenia gruntów.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Łętowni 30.10.2012

W dniu 30.10.2012 r. w Łętowni miało miejsce spotkanie władz gminy, pracowników KBGiTR w Krakowie ze studentami i profesorami – uczestnikami międzynarodowych warsztatów pn. Vital Landscapes, organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na spotkanie przybyli studenci wraz z profesorami z Uniwersytetów w Wiedniu, Budapeszcie, Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Myślenicach 17.10.2012

W dniu 17.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Myślenickiego Panem Józefem Tomalem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Oprócz Starosty, w spotkaniu uczestniczył także Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Kluczach 10.10.2012

W dniu 10.10.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Z-cą Wójta Gminy Klucze Panią Iloną Szczęch. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Klucze.

Czytaj więcej...