KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Jerzmanowicach - Przeginii 18.02.2013

W dniu 18.02.2013 r. o godzinie 15.00 podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia odbyło się spotkanie dotyczące problematyki scaleń gruntów w gminie. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Adam Piaśnik , Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Zbigniew Synowiec, członkowie Rady, sołtysi oraz pracownicy Urzędu oraz zainteresowani tematyką scaleń mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Olkuszu 18.12.2012

W dniu 18.12.2012 r.  o godzinie 9.00 podczas sesji Rady Miasta i Gminy Olkusz odbyło się spotkanie dotyczące problematyki scaleń gruntów w gminie Olkusz. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dariusz Rzepka, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Olkusz Jan Kucharzyk, członkowie Rady, sołtysi oraz pracownicy Urzędu zainteresowani tematyką scaleń.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Sokołowicach 06.12.2012

W dniu 06.12.2012 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Sokołowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie miejscowości Sokołowice, przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej oraz wynikających  korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia w ramach  PROW w latach 2014-2020. 

Czytaj więcej...