KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Olkuszu 18.12.2012

W dniu 18.12.2012 r.  o godzinie 9.00 podczas sesji Rady Miasta i Gminy Olkusz odbyło się spotkanie dotyczące problematyki scaleń gruntów w gminie Olkusz. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dariusz Rzepka, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Olkusz Jan Kucharzyk, członkowie Rady, sołtysi oraz pracownicy Urzędu zainteresowani tematyką scaleń.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Sokołowicach 06.12.2012

W dniu 06.12.2012 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Sokołowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie miejscowości Sokołowice, przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej oraz wynikających  korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia w ramach  PROW w latach 2014-2020. 

Czytaj więcej...

Spotkanie w Koszycach 07.11.2012

W dniu 07.11.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Koszyce. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie gminy, przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej oraz wynikających korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia w ramach PROW w latach 2014-2020. Przy udziale Wójta gminy Koszyce Pana Stanisława Rybaka, Radnych Gminy, Sołtysów, mieszkańców wsi (ok. 30 osób), pracownicy KBGiTR przedstawili prezentację omawiającą tematykę scalenia gruntów.

Czytaj więcej...