KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Lusinie 13.05.2013

W dniu 13.05.2013 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Lusinie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie tej miejscowości, przybliżenie zainteresowanym właścicielom gruntów problematyki scaleniowej oraz wynikających  korzyści po wykonaniu scalenia gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020.

Czytaj więcej...

Dziennik Polski pisze nt. scaleń gruntów w gminie Jerzmanowice - Przeginia

"Rozdrobnione i zbyt długie działki, pola uprawne odległe od gospodarstw, brak dostępu do dróg, zaniedbane rowy melioracyjne. To problemy wielu rolników w gminie Jerzmanowice - Przeginia, którym chce zaradzić Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Jego pracownicy zaproponowali władzom gminy, sołtysom i właścicielom gospodarstw udział w programie scalenia gruntów, a następnie nowe zagospodarowanie terenów." - pisze Dziennik Polski.

Czytaj więcej...