KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Dziennik Polski pisze nt. scaleń gruntów w gminie Jerzmanowice - Przeginia

"Rozdrobnione i zbyt długie działki, pola uprawne odległe od gospodarstw, brak dostępu do dróg, zaniedbane rowy melioracyjne. To problemy wielu rolników w gminie Jerzmanowice - Przeginia, którym chce zaradzić Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Jego pracownicy zaproponowali władzom gminy, sołtysom i właścicielom gospodarstw udział w programie scalenia gruntów, a następnie nowe zagospodarowanie terenów." - pisze Dziennik Polski.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Jerzmanowicach - Przeginii 18.02.2013

W dniu 18.02.2013 r. o godzinie 15.00 podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia odbyło się spotkanie dotyczące problematyki scaleń gruntów w gminie. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Adam Piaśnik , Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Zbigniew Synowiec, członkowie Rady, sołtysi oraz pracownicy Urzędu oraz zainteresowani tematyką scaleń mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...