KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Trwa IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Jeden głos na najlepsze zadanie!
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Trwa IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Już od 9 września, wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli wybrać spośród zgłoszonych zadań najlepsze pomysły. W tym roku będzie można wybierać spośród 188 zadań – aż o 38 więcej niż przed rokiem. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie, a głosowane potrwa do 30 września.

Głosować można na trzy sposoby. Aby wybrać faworyta w swoim subregionie można oddać głos:

- na stronie www.bo.malopolska.pl

- wrzucić kartkę do urny w jednym z 26 punktów zlokalizowanych w każdym powiecie Małopolski, które można sprawdzić tutaj:

https://bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/150-urny-bo-malopolska-znajdziesz-w-calym-wojewodztwie

- przesłać głos listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych.

Każdy mieszkaniec dysponuje jednym głosem i może go wykorzystać na dowolne zadanie zgłoszone w jego subregionie.

Wykaz zadań, punktów do głosowania oraz karta do głosowania dostępne będą na stronie www.bo.malopolska.pl

baner 728x400

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania

Rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Małopolski do wzięcia udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat może zgłaszać własne pomysły obywatelskie. W tym roku pula pieniędzy przeznaczona na BOWM to aż 12 mln złotych!

Szczegółowe informacje oraz harmonogram BOWM można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

BO grafika

Informacja prasowa

Małopolskie Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy na Małopolskie Dni Rodziny, które wystartują w niedzielę 12 maja i zakończą się w środę 22 maja. Przygotowane zostały liczne atrakcje, m.in. bezpłatne zwiedzanie muzeów, przejazdy Kolejami Małopolskimi oraz pikniki rodzinne z koncertami, warsztatami i zabawami plenerowymi dla dużych i małych.
Szczegółowy plan oraz informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/mnostwo-atrakcji-dla-duzych-i-malych-malopolskie-dni-rodziny-coraz-blizej

1000x67 1

Odsłon artykułów:
183586