KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

BOWM logo

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Małopolski do wzięcia udziału w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat może zgłaszać własne pomysły obywatelskie. Przewidziane są również spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe dla wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej: Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Odsłon artykułów:
134867