KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Jordanowie 10.08.2012

W dniu 10.08.2012 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Jordanów w temacie postępu prac scaleniowych na obiekcie Łętownia II oraz przyszłościowego scalenia gruntów na obiekcie Łętownia III. Przy udziale Wójta gminy Jordanów, Radnych Gminy, Naczelnika Wydziału Geodezji w Suchej Beskidzkiej oraz przedstawicieli KBGiTR omówiono stan zaawansowania scalenia gruntów obiektu Łętownia II . Wyjaśniona została sprawa terminowości wykonania prac scaleniowych , stabilizacji punktów granicznych nowych działek i przejęcia ich w posiadanie przez nowych właścicieli.

Czytaj więcej...