KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Łętowni 30.10.2012

W dniu 30.10.2012 r. w Łętowni miało miejsce spotkanie władz gminy, pracowników KBGiTR w Krakowie ze studentami i profesorami – uczestnikami międzynarodowych warsztatów pn. Vital Landscapes, organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na spotkanie przybyli studenci wraz z profesorami z Uniwersytetów w Wiedniu, Budapeszcie, Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Myślenicach 17.10.2012

W dniu 17.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Myślenickiego Panem Józefem Tomalem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Oprócz Starosty, w spotkaniu uczestniczył także Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Kluczach 10.10.2012

W dniu 10.10.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Z-cą Wójta Gminy Klucze Panią Iloną Szczęch. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Klucze.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Proszowicach 08.10.2012

W dniu 08.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Proszowickiego Panem Zbigniewem Wójcikiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie powiatu proszowickiego.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Koszycach 08.10.2012

W dniu 08.10.2012 r. godz. 12.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybakiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Koszyce.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Krzeczowie 20.09.2012

W dniu 20.09.2012 r. w miejscowości Krzeczów gm. Lubień odbyło się spotkanie w sprawie promocji scaleń. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal, Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna, Wójt Gminy Lubień Pan Kazimierz Szczepaniec, pracownicy Urzędu Gminy Pan Piotr Jaworski oraz Krzysztof Marszałek, Sołtys wsi Krzeczów Pani Czesława Karpierz oraz mieszkańcy wsi Krzeczów.

Czytaj więcej...