KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Olkuszu 18.12.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/P2070214.JPG'
There was a problem loading image 'images/P2070214.JPG'
There was a problem loading image 'images/P2070218.JPG'
There was a problem loading image 'images/P2070218.JPG'

W dniu 18.12.2012 r.  o godzinie 9.00 podczas sesji Rady Miasta i Gminy Olkusz odbyło się spotkanie dotyczące problematyki scaleń gruntów w gminie Olkusz. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dariusz Rzepka, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Olkusz Jan Kucharzyk, członkowie Rady, sołtysi oraz pracownicy Urzędu zainteresowani tematyką scaleń.

Celem spotkania było przedstawienie wyników opracowanego Programu Prac Urządzeniowo-rolnych dla Gminy Olkusz oraz poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020. Pracownicy KBGiTR przedstawili problematykę związaną ze scaleniami gruntów oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia tego zabiegu urządzeniowo-rolnego.

P2070214.JPG

P2070218.JPG