KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Myślenicach 17.10.2012

W dniu 17.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Myślenickiego Panem Józefem Tomalem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Oprócz Starosty, w spotkaniu uczestniczył także Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna.

Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie powiatu myślenickiego.

Na spotkaniu ustalono, że kolejnym etapem działań w tym wymiarze będzie organizacja spotkania promocyjno-informacyjnego dla przedstawicieli gmin, które ma odbyć się ma na początku grudnia, a data zostanie potwierdzona przez Pana Starostę.