KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Krzeczowie 20.09.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/P1180060.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1180060.JPG'
There was a problem loading image 'images/P9200035.JPG'
There was a problem loading image 'images/P9200035.JPG'

W dniu 20.09.2012 r. w miejscowości Krzeczów gm. Lubień odbyło się spotkanie w sprawie promocji scaleń. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal, Geodeta Powiatowy Pan Marian Brożyna, Wójt Gminy Lubień Pan Kazimierz Szczepaniec, pracownicy Urzędu Gminy Pan Piotr Jaworski oraz Krzysztof Marszałek, Sołtys wsi Krzeczów Pani Czesława Karpierz oraz mieszkańcy wsi Krzeczów.

Na spotkaniu pracownicy KBGiTR w Krakowie przedstawili licznie zgromadzonym mieszkańcom informacje dotyczące przygotowania obiektu do przeprowadzenia scaleń gruntów. Szczegółowo przedstawili etapy scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z tego postępowania. Po wystąpieniu pracowników KBGiTR głos zabrał Wójt Gminy Lubień oraz Starosta Myślenicki, którzy poparli inicjatywę przeprowadzenia scalenia gruntów w Krzeczowie, zachęcając jednocześnie właścicieli gruntów do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania scaleniowego. Następnie rozpoczęła się dyskusja i udzielane były odpowiedzi przez pracowników KBGiTR na pytania płynące od właścicieli – potencjalnych uczestników scalenia. 

P1180060.JPGP9200035.JPG