KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Łętowni 30.10.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/PC180167.JPG'
There was a problem loading image 'images/PC180167.JPG'
There was a problem loading image 'images/PC180165.JPG'
There was a problem loading image 'images/PC180165.JPG'

W dniu 30.10.2012 r. w Łętowni miało miejsce spotkanie władz gminy, pracowników KBGiTR w Krakowie ze studentami i profesorami – uczestnikami międzynarodowych warsztatów pn. Vital Landscapes, organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na spotkanie przybyli studenci wraz z profesorami z Uniwersytetów w Wiedniu, Budapeszcie, Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Pracownicy KBGiTR zaprezentowali w terenie efekty realizacji I etapu prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego. Natomiast na popołudniowym spotkaniu w szkole w Łętowni, przedstawili szczegółowo etapy realizacji prac scaleniowych ze szczególnym uwzględnieniem trudności wynikających ze specyfiki terenu. Po zakończeniu prezentacji, odpowiadali na pytania studentów, zaciekawionych tym przedsięwzięciem, szczegółowo wyjaśniając interesujące ich kwestie techniczno–prawne. 

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek zorganizowany przez Wójta Gminy i KBGiTR w Krakowie.

PC180167.JPG

PC180165.JPG