KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Konsultacje w sprawie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice gm. Charsznica

Dnia 26 września 2015 roku, w Świetlicy OSP w Marcinkowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia opracowanej koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów.

                Na wstępie pracownik KBGiTR Jarosław Taszakowski przedstawił zebranym szczegóły dotyczące formy opracowania założeń do projektu scalenia gruntów i omówił zakres czynności w ramach opracowania założeń. Następnie przedstawił zaprojektowane rozwiązania w zakresie sieci drogowej, melioracyjnej, terenów użyteczności publicznej i działania kształtujące krajobraz opracowane wraz z przedstawicielami wsi na spotkaniu
w dniu 17 września 2015 r.   

Właściciele gruntów zapoznani zostali z zaproponowanymi rozwiązaniami, otrzymali kilka egzemplarzy map do konsultacji z pozostałymi właścicielami gruntów. Pani Sołtys zaproponowała, że w niedzielę 4 października mieszkańcy zbiorą się we własnym gronie i przedyskutują zaproponowane rozwiązania. Przedstawienie wyników dyskusji pracownikowi opracowującemu założenia nastąpi na zebraniu wiejskim zaplanowanym na dzień 10 październik 2015 roku.