KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Konsultacje w sprawie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Popędzyna gm. Szczurowa

Dnia 25 września 2015 roku, w Świetlicy w Barczkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia opracowanej koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Popędzyna, w szczególności dotyczącej sieci dróg transportu rolniczego, rowów melioracyjnych, działań z zakresu kształtowania krajobrazu rolniczego.

Na wstępie pracownik KBGiTR Jarosław Taszakowski przedstawił zebranym szczegóły dotyczące formy opracowania założeń do projektu scalenia gruntów i omówił zakres czynności w ramach opracowania założeń. Następnie przedstawił zaprojektowane rozwiązania w zakresie sieci drogowej, melioracyjnej oraz działania kształtujące krajobraz opracowane wraz z przedstawicielami wsi na spotkaniu w dniu 22 lipca 2015 r.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy nie wnieśli żadnych zmian do opracowanej koncepcji. Dodali, że mieszkańcy mieli wystarczająco dużo czasu
i możliwości zapoznania się z dostępnymi mapami i opracowaną koncepcję można uznać za poprawną i zaakceptowaną.