KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Rozpoczął się projekt Województwa Małopolskiego pn. „Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii”

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01126.jpg'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01126.jpg'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01130.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01130.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01148.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01148.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01139.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01139.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01171.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01171.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01177.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01177.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01194.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01194.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01210.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01210.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01217.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01217.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01223.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01223.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01233.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01233.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01242.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01242.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01253.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01253.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01256.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01256.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01267.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01267.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01278.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/Bawaria/DSC01278.JPG'


 

W dniach 06 – 12 kwietnia 2014 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz sołectw Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Dolnej Frankonii w Niemczech, mającym na celu przybliżenie podstawowych założeń bawarskiego modelu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wyjazd odbył się w ramach projektu Województwa Małopolskiego  pn. „Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii”, który realizowany jest z dwoma sołectwami Gminy Dąbrowa Tarnowska – Nieczajną Dolną i Nieczajną Górną.

Sprawozdanie z wyjazdu:

Poniedziałek i wtorek, 07. – 08. 04.2014

Wizyta w Szkole Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich w Klosterlangheim i uczestnictwo w seminarium dotyczącym metod zwiększenia zaangażowania mieszkańców wsi w rozwój obszarów wiejskich.

Środa, 09. 04.2014

Wyjazd studialny do miejscowości, gdzie trwają lub przeprowadzone zostały zintegrowane postępowania urządzeniowo-rolne.

W Oberwerrn uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z efektami wieloetapowych działań z zakresu odnowy wsi. 
W miejscowości przeprowadzono poprawę infrastruktury publicznej poprzez budowę parkingu, placu zabaw, przebudowy dróg, urządzenia terenów zielonych, adaptacji starej stodoły na budynek wielofunkcyjny.

W Obbach uczestnicy zapoznani zostali również z inwestycjami w ramach odnowy wsi, oraz przedstawione zostały zasady i idee działania samorządu lokalnego nastawione na „rozwój wsi do wewnątrz” polegające na preferowaniu inwestycji w centrum wsi w stosunku do tych na jej obrzeżach.

W miejscowości Euerbach zaprezentowane zostały efekty przeprowadzonego postępowania urządzeniowo-rolnego i wynikające z tego inwestycje w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej i kształtowania krajobrazu (budowa i przebudowa dróg, renaturyzacja cieku wodnego).

Czwartek, 10. 04.2014

Wyjazd studialny do miejscowości Hausen i Forst, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z działaniami w ramach postepowań urządzeniowo-rolnych. Zaprezentowane zostały drogi transportu rolnego z systemem rowów odwadniających i oczek wodnych wpływających na zatrzymywanie wody w terenach rolnych oraz ciek wodny poddany renaturyzacji.

Kolejnym punktem programu było zapoznanie się zasadami przeprowadzenia szacunku gruntów w ramach postępowania urządzeniowo-rolnego oraz uczestnictwo w procedurze szacunku w miejscowości Hendungen.

Piątek, 11. 04.2014

Wizyta w Urzędzie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Würzburgu, gdzie uczestnicy poznali strukturę i zadania Urzędu. Zostali zapoznani także z technikami zintegrowanych postępowań urządzeniowo-rolnych i wymiany danych pomiędzy służbą geodezyjną i księgami wieczystymi.

Wizyta w Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii w Würzburgu, gdzie poznano historię i zadania Zwiazku.

Spacer po historycznym centrum Würzburga.

Projekt „Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii” będzie trwał do połowy 2015 roku. Kolejnym jego etapem będzie wizyta bawarskich ekspertów rozwoju wsi i architektów krajobrazu w Nieczajnie Dolnej i Nieczajnie Górnej na początku czerwca br. Eksperci przeprowadzą z mieszkańcami sołectw seminarium, w którym określone zostaną słabe i mocne strony wsi, mieszkańcy określą swoje wizje odnośnie poprawy przestrzeni rolniczej i infrastruktury wiejskiej oraz rozwoju przestrzeni publicznej.

 

DSC01126.jpg

 

DSC01130.JPG

 

DSC01148.JPG

 

DSC01139.JPG

 

DSC01171.JPG

 

DSC01177.JPG

 

DSC01194.JPG

 

DSC01210.JPG

 

DSC01217.JPG

 

DSC01223.JPG

 

DSC01233.JPG

 

DSC01242.JPG

 

DSC01253.JPG

 

DSC01256.JPG

 

DSC01267.JPG

 

DSC01278.JPG