KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Prezentacja Programu Prac Urządzeniowo – rolnych w gminie Charsznica

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0038.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0038.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0044.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0044.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0061.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0061.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0063.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0063.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0064.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0064.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0051.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/PPUR/IMG_0051.JPG'

W dniu 21.02.2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Charsznica odbyło się spotkanie dotyczące problematyki kompleksowych urządzeń rolnych na bazie scaleń gruntów.


W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy, Pracownicy Urzędu, członkowie Rad sołeckich, oraz sołtysi poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy Charsznica. Celem spotkania było przedstawienie wyników opracowanego w 2013 roku Programu Prac Urządzeniowo-rolnych dla Gminy Charsznica oraz poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020. Pracownicy KBGiTR przedstawili problematykę związaną ze scaleniami gruntów oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia tego zabiegu urządzeniowo-rolnego. Po prezentacji, w czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy, (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych oraz zakres prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego). Omówiono kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. „Scalenie gruntów„ w latach 2014 – 2020r. Spotkania informacyjne dla mieszkańców pierwszych zainteresowanych wsi odbędą się 23 marca 2013 roku we wsiach Marcinkowice, Pogwizdów i Jelcza.

IMG_0038.JPG IMG_0044.JPG  IMG_0061.JPG IMG_0063.JPG IMG_0064.JPG IMG_0051.JPG