KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Konsultacje społeczne w ramach opracowania Kompleksowych założeń do projektu scalenia gruntów wsi Racławice – 06.02.2014 r.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0022.jpg'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0022.jpg'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0024.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0024.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0029.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0029.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0030.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0030.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0034.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0034.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0035.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/konsult_racałwice_060320142/IMG_0035.JPG'

W dniu 06.02.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Jerzmanowice – Przeginia odbyło się spotkanie dotyczące konsultacji społecznych w ramach opracowania Kompleksowych założeń do projektu scalenia gruntów wsi Racławice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy, Radni, Sołtys i Rada sołecka oraz pracownicy KBGiTR w Krakowie.


Celem spotkania było opracowanie wstępnej koncepcji sieci dróg oraz rowów melioracyjnych. Przedstawiciele wsi przeanalizowali wszystkie drogi i rowy i na podkładach mapowych zaznaczyli wstępną koncepcję przebudowy tych systemów. W dalszej kolejności te wstępne ustalenia będę szerzej konsultowane z mieszkańcami wsi. Spotkania konsultacyjne odbędą się 10, 13 i 14 marca 2014 r w godzinach 1700 – 2100 w Budynku Wielofunkcyjnym w Racławicach. Ideą takiego podejścia do Kompleksowego Urządzanie Obszarów Wiejskich na bazie scaleń gruntów jest zaangażowanie społeczności lokalnej w ustalenia nowego urządzania wsi oraz uzyskanie wysokiej akceptacji społecznej tych działań.

IMG_0022.jpg IMG_0024.JPG IMG_0029.JPG IMG_0030.JPG IMG_0034.JPG IMG_0035.JPG