KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Warsztaty w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 11-12.09.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/pulawy_warsztaty_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/pulawy_warsztaty_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/pulawy_warsztaty_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/pulawy_warsztaty_2.jpg'

W dniach 11-12 września 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach zorganizowane zostały warsztaty naukowe pt.: "Wpływ współczesnej polityki rolnej na możliwości rozwoju obszarów wiejskich".

W warsztatach, jako prelegenci, udział wzięli przedstawiciele nauki, Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych, FAPY, IUNG BIP oraz dwóch Departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Departamentu Gospodarki Ziemią i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyrektor Gustaw Korta wygłosił referat pt.: „Propozycje kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich na bazie procesu scalenia gruntów”.

Celem warsztatów była wymiana informacji i stanowisk na temat rozwoju obszarów wiejskich w uwarunkowaniach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2007 – 2013 i 2014 – 2020. Efektem warsztatów było wypracowanie uwag i wniosków do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Zapraszamy do zapoznania się z referatami zamieszczonymi na stronie Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

pulawy_warsztaty_1.jpgpulawy_warsztaty_2.jpg