KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkania w Czubrowicach i Racławicach 23.08, 05.09 i 06.09.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/czubrowice_raclawice_23082013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_raclawice_23082013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_raclawice_23082013_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_raclawice_23082013_2.jpg'

W dniach 23.08.2013 w miejscowościach Czubrowice i Racławice, 05.09.2013 w Czubrowicach oraz 06.09.2013 w Racławicach odbyły się spotkania, podczas których rozpoczęta została procedura zbierania podpisów właścicieli gruntów pod wnioskiem o wszczęcie postępowania scaleniowego.

Mieszkańcy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi, od pracowników KBGiTR w Krakowie, na pytania wynikające z obaw przed wyrażeniem zgody na objęcie ich gruntów pracami scaleniowymi. Poruszali wiele ważnych kwestii, wyrażali swoje obawy i wątpliwości co do ewentualnych zmian wynikających z przyszłego projektu scaleniowego. Uczestnicy spotkań apelowali o jak najszybsze opracowanie założeń do projektu scalenia, w których zaprojektowana i zatwierdzona zostanie koncepcja nowej sieci drogowej i ustalone zasady co do zmiany istniejącego, niekorzystnego układu gruntowego.

czubrowice_raclawice_23082013_1.jpgczubrowice_raclawice_23082013_2.jpg