KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Racławicach 24.06.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_3.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_3.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_4.jpg'
There was a problem loading image 'images/raclawice_24062013_4.jpg'

W dniu 24.06.2013r. o godz. 17.30 w Budynku Wielofunkcyjnym w Racławicach odbyło się spotkanie informacyjne dla właścicieli posiadających grunty w tej miejscowości. Tematem spotkania było przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej, oraz wynikających korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020.

W spotkaniu, oprócz Wójta Gminy, Radnych, Sołtysa i pracowników Urzędu Gminy, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – pracownicy Zespołu Geodezji Rolnej. 

Na spotkaniu zaprezentowany został film dotyczący scaleń gruntów w Małopolsce. Po projekcji, wspólnie z Wójtem przedstawiono koncepcję nowego układu rolno – urbanistycznego, poprzez wskazanie możliwości w zakresie projektowania nowych dróg i zmiany dotychczasowego układu działek.

W czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych). Omówiono kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. „Scalenie gruntów„ na lata 2014 – 2020r.

raclawice_24062013_1.jpgraclawice_24062013_2.jpgraclawice_24062013_3.jpgraclawice_24062013_4.jpg