KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Czubrowicach 17.05.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/czubrowice_17052013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_17052013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_17052013_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_17052013_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_17052013_3.jpg'
There was a problem loading image 'images/czubrowice_17052013_3.jpg'

W dniu 17.05.2013 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Czubrowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla właścicieli posiadających grunty w tej miejscowości. Tematem spotkania było przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej,  oraz wynikających  korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia gruntów w ramach  PROW na lata 2014-2020.

W spotkaniu, oprócz Wójta Gminy, Radnych, Sołtysa i pracowników Urzędu Gminy, udział wzięli zaproszeni goście z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Pani Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin Kierownik Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii oraz dr inż. Jacek Pijanowski.

Po prezentacji, wspólnie z Wójtem przedstawiono koncepcję nowego układu rolno – urbanistycznego, poprzez wskazanie możliwości w zakresie projektowania nowych dróg i zmiany dotychczasowego układu działek.

W czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych). Omówiono  kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. "Scalenie gruntów" na lata 2014 – 2020r.

czubrowice_17052013_1.jpgczubrowice_17052013_2.jpgczubrowice_17052013_3.jpg