KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Lusinie 13.05.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/lusina_13052013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/lusina_13052013_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/lusina_13052013_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/lusina_13052013_2.jpg'

W dniu 13.05.2013 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Lusinie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie tej miejscowości, przybliżenie zainteresowanym właścicielom gruntów problematyki scaleniowej oraz wynikających  korzyści po wykonaniu scalenia gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020.

Po prezentacji, w czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych). Omówiono  kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. "Scalenie gruntów" w latach 2014 – 2020.

lusina_13052013_1.jpglusina_13052013_2.jpg