KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Jerzmanowicach - Przeginii 18.02.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/P1070964 4.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070964 4.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070963 3.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070963 3.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070965 5.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070965 5.JPG'

W dniu 18.02.2013 r. o godzinie 15.00 podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia odbyło się spotkanie dotyczące problematyki scaleń gruntów w gminie. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Adam Piaśnik , Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Zbigniew Synowiec, członkowie Rady, sołtysi oraz pracownicy Urzędu oraz zainteresowani tematyką scaleń mieszkańcy gminy.

Celem spotkania było przedstawienie wyników opracowanego Programu Prac Urządzeniowo-rolnych dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020. Pracownicy KBGiTR przedstawili problematykę związaną ze scaleniami gruntów oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia tego zabiegu urządzeniowo-rolnego.

Po prezentacji, w czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych). Omówiono kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. „Scalenie gruntów„ w latach 2014 – 2020r.

P1070964 4.JPGP1070963 3.JPGP1070965 5.JPG