KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Kluczach 10.10.2012

W dniu 10.10.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Z-cą Wójta Gminy Klucze Panią Iloną Szczęch. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Klucze.

Na spotkaniu ustalono, że kolejnym etapem działań w tym wymiarze będzie organizacja spotkania promocyjno-informacyjnego dla przedstawicieli gminy, rad sołeckich i zainteresowanych mieszkańców (w szczególności wsi Bydlin i Rodaki), które ma odbyć się na początku grudnia, a termin potwierdzi Pani Wójt.