KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Jordanowie 10.08.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/IMG_4087.jpg'
There was a problem loading image 'images/IMG_4087.jpg'

W dniu 10.08.2012 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Jordanów w temacie postępu prac scaleniowych na obiekcie Łętownia II oraz przyszłościowego scalenia gruntów na obiekcie Łętownia III. Przy udziale Wójta gminy Jordanów, Radnych Gminy, Naczelnika Wydziału Geodezji w Suchej Beskidzkiej oraz przedstawicieli KBGiTR omówiono stan zaawansowania scalenia gruntów obiektu Łętownia II . Wyjaśniona została sprawa terminowości wykonania prac scaleniowych , stabilizacji punktów granicznych nowych działek i przejęcia ich w posiadanie przez nowych właścicieli.

W temacie Łętownia III poruszona została kwestia zebrania wniosków właścicieli gruntów i pomocy KBGiTR w weryfikacji tych dokumentów. Ma to na celu złożenie przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. „Scalenie gruntów w obrębie Łętownia III gmina Jordanów” do końca września 2012 r.

IMG_4087.jpg