KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Koszycach 08.10.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/PB260131.JPG'
There was a problem loading image 'images/PB260131.JPG'

W dniu 08.10.2012 r. godz. 12.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybakiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie gminy Koszyce.

Na spotkaniu ustalono, że kolejnym etapem działań w tym wymiarze będzie organizacja spotkania promocyjno-informacyjnego dla przedstawicieli gminy, rad sołeckich i zainteresowanych mieszkańców, które ma odbyć się 7 listopada 2012 r w Urzędzie Gminy.

PB260131.JPG