KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Koszycach 07.11.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/IMG_4148.jpg'
There was a problem loading image 'images/IMG_4148.jpg'

W dniu 07.11.2012 r. o godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Koszyce. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie gminy, przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej oraz wynikających korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia w ramach PROW w latach 2014-2020. Przy udziale Wójta gminy Koszyce Pana Stanisława Rybaka, Radnych Gminy, Sołtysów, mieszkańców wsi (ok. 30 osób), pracownicy KBGiTR przedstawili prezentację omawiającą tematykę scalenia gruntów.

Po prezentacji, w czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych). Omówiono kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. „Scalenie gruntów„ w latach 2014 – 2020r.

IMG_4148.jpg