KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Sokołowicach 06.12.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/P1270208.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1270208.JPG'

W dniu 06.12.2012 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Sokołowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Tematem spotkania była promocja scaleń gruntów na terenie miejscowości Sokołowice, przybliżenie zainteresowanym problematyki scaleniowej oraz wynikających  korzyści dla mieszkańców po wykonaniu scalenia w ramach  PROW w latach 2014-2020. 

Po prezentacji, w czasie dyskusji udzielano odpowiedzi na liczne pytania uczestników zebrania na interesujące ich tematy (co może przynieść scalenie mieszkańcom, jakie problemy można rozwiązać przy pracach scaleniowych). Omówiono  kwestię zebrania wniosków właścicieli gruntów w celu złożenia dokumentacji do wydania Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na operację pn. „Scalenie gruntów„ w latach 2014 – 2020r.

P1270208.JPG