KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Spotkanie w Proszowicach 08.10.2012

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/PB260130.JPG'
There was a problem loading image 'images/PB260130.JPG'

W dniu 08.10.2012 r. godz. 10.00 z inicjatywy KBGiTR w Krakowie odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Proszowickiego Panem Zbigniewem Wójcikiem. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji UMWM w Krakowie Pan Gustaw Korta, p.o. Zastępca Dyrektora KBGiTR Pan Leszek Ciszewski oraz pracownik KBGiTR Pan Jarosław Taszakowski. Celem spotkania było poinformowanie o możliwościach przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach  PROW w latach 2014-2020, oraz omówienie możliwości dalszej promocji scaleń gruntów na terenie powiatu proszowickiego.

Na spotkaniu ustalono, że kolejnym etapem działań w tym wymiarze będzie organizacja spotkania promocyjno-informacyjnego dla przedstawicieli gmin, które ma odbyć się 9 listopada 2012r.

PB260130.JPG