KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Opracowanie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice gm. Charsznica

Dnia 17 września 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Charsznicy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia problematyki scaleń gruntów, oraz wypracowania koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice, w szczególności dotyczącej sieci dróg transportu rolniczego, rowów melioracyjnych i odwadniających drogi, działań z zakresu odnowy wsi i kształtowania krajobrazu rolniczego.

Czytaj więcej...

Opracowanie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Popędzyna gm. Szczurowa

Dnia 22 lipca 2015 roku, u Sołtysa wsi Popędzyna odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia problematyki scaleń gruntów, oraz wypracowania koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Popędzyna, w szczególności dotyczącej sieci dróg transportu rolniczego, rowów melioracyjnych i odwadniających drogi, działań z zakresu odnowy wsi i kształtowania krajobrazu rolniczego.

Czytaj więcej...