KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług porządkowych w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie przy ul. Gazowej 15

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. 

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym (zał. nr 2) oraz referencje należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.