KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup 10 ton węgla dla potrzeb nieruchomości położonej w Nowym Targu, os. Oleksówki 42

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym (zał. nr 1)należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: WĘGLOPASZ Sp.z o.o. 60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6, na kwotę 7 939,16 zł brutto.