KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

„Sprzedaż samochodu marki Peugeot Partner nr rej KR381KY – III postępowanie”

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż samochodu marki Peugeot Partner o nr rej. KR381KY uszkodzonego w wypadku drogowym.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi  2 450,00 zł brutto.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach na formularzu stanowiącym załacznik nr 1 do ogłoszenia w sekretariacie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie mieszczącym się przy ul. Gazowej 15, pokój nr 23.

Termin składania ofert – 08.05.2015 r. godzina 12:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Projekt umowy

 

Wyniki:

W dniu 12 maja 2015 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (jedynej złożonej w postępowaniu) z zaproponowaną ceną  zakupu 2 450,00 zł.